papriraišioti

papriraišioti
1 papriráišioti (dial.) tr. pririšinėti: Papriráišios tik arklius aplink namus [čigonai] Str. \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišioti — 1 apraišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apraišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apraišioti DŽ. Apraišiojo vyrelį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraišioti — 1 paraišioti iter. parišti. 1. LL155 kiek parišti, pritvirtinti. | refl. tr.: Ir jis ėme lipt, kelines pasiraišiojęs BsPIV34 2. paganyti raišiojant (gyvulius): Žemės neturiu nė gyvoliams paraišioti, ko beklausi aramuojuo reikaluo Šts. ║ pajėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perraišioti — 1 perraišioti iter. perrišti. 1. perrišti perjuosti: Parraišiok tą parraišiulį ant apriso (abrozdo) J. 2. refl. praleisti kurį laiką raišiojant: Parsiraišiojau visą dieną priš danginsenos į naują kumiečyną Šts. raišioti; antsiraišioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priraišioti — 1 priraišioti I iter. pririšti: 1. Ant eglutės žaislų priraišioti DŽ. Pasodintus medelius reikia priraišioti prie kuolelių rš. [Bernelis tinginėlis] rugius pasėjo, neišvagojo, vandenys išgulėjo. Stogelį dengė, nepriraišiojo vėjai šiaudus nešioja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raišioti — 1 raišioti, ioja, iojo iter. rišti: 1. N, Sut, I, M Pomidorus raišiojau Drsk. Gerai, kad kamašai an timpos, nereikia nei raišiot Šmn. Pasilenkė batą raišiot Ss. Klausyk, mielas artojau, taisyk žambelį, raišiok žagrelę LTR. Kūčioj padeda po stalu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suraišioti — 1 suraišioti; R iter. surišti: 1. Suraišiota tvora [iš baslių] Pnd. Jam ant kupros tebepūpsojo virvute suraišioti nuostabieji bidonėliai rš. Pritaisė lakalo su spiritu, padavė šunim, tie užlakę pasigėrė šunes, tiem suraišio[jo] uodegas, permetė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”